top of page

Acteur in Bedrijf

We trainen het lichaam om in conditie te blijven. Dat houdt ons

lichamelijk gezond. Zo is het eigenlijk ook met het trainen van onze

communicatie. Dat houdt ons mentaal gezond. En ook niet onbelangrijk,

goed communiceren houdt het bedrijf gezond. 

 

Ik hoor deelnemers aan trainingen regelmatig wat beschaamd zeggen dat ze

dezelfde training al eerder hebben gehad maar niet meer weten hoe het ​ook alweer

precies ging: "Feedback? Ja, dat was toch iets met een ik-boodschap ofzo...?"  

 

Zonde van het geld! Zonde van de tijdsinvestering! Acteur in bedrijf creëert een actieve doorgaande leeromgeving binnen uw bedrijf en staat garant voor borging van kennis en vaardigheden op lange termijn. 

 

Het "acteur in bedrijf" principe behelst een serie van korte één-op-één speedtrainingen binnen bedrijven en teams. Elke losse speedtraining wordt opnieuw van inhoud voorzien naar gelang de leervraag van de werknemer/teamlid.

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

We bepalen, in samenspraak met de opdrachtgever, een vast tijdstip dat acteur in bedrijf  een communicatie-spreekuur houdt op locatie van het bedrijf. Bijvoorbeeld: elke eerste maandagochtend van de maand in ruimte 2.3. Op die ochtend kunnen vier mensen  zich inschrijven voor een persoonlijk tijdsslot van max 55 minuten.

 

Stel u heeft een team van 15 personen. Zij gaan in het "acteur in bedrijf" principe niet gezamenlijk een training volgen maar krijgen ieder persoonlijk een aantal vouchers om door het jaar heen te gebruiken. Zo besteed ieder, bij gebruik van de voucher, tijd aan het eigen specifiek leerpunt op een tijdstip dat voor de werknemer/teamlid urgent is. 

 

Stap 1. Intake

Kennismaking met de opdrachtgever en het bedrijf. 

 

Stap 2. Afspraak

Na een korte kennismakingsbijeenkomst met het hele team krijgt elke werknemer/teamlid met een leervraag de mogelijkheid een afspraak te maken voor de één-op-één training met Acteur in bedrijf.

 

Stap 3. Briefing

De werknemer vult voorafgaand aan de training een korte vragenlijst in met de aard van het te oefenen gesprek, een situatieschets en het te verwachten knelpunt.

 

Stap 4. Training naar de praktijk

In een sessie van max. 55 minuten wordt het knelpunt onderzocht d.m.v. een simulatie en wordt de werknemer voorzien van stimulerende feedback. Eventueel wordt het te behandelen onderwerp ondersteund met korte theoretische modellen. 

 

Stap 5. Terugkoppeling

De training wordt na twee en na vier weken geëvalueerd door middel van een schriftelijke terugkoppeling. Heeft de training in de praktijk geholpen? Is een eventueel vervolg wenselijk?

 

Training op maat

Kostenbesparing Borging van kennis

Acteur in bedrijf =  

Personal speedtraining in vijf stappen

Voordelen voor uw bedrijf:

Focus op persoonlijke leerdoelen

Actieve leeromgeving binnen het bedrijf

Kostenbesparend door één-op-één incompany training. 

Waarborg voor effectieve communicatie bedrijfsbreed. 

bottom of page