top of page

Wat is ACT?

ACT is de afkorting van Acceptance and Commitment Therapy en is in wezen een therapievorm die voortbouwt op de klassieke gedragstherapie.  De basis van ACT is geworteld in een eenvoudige heldere theorie: Relational Frame Theory (RFT). Deze theorie gaat er van uit dat we, dat wat we denken, vaak als de enige waarheid beschouwen. Van daaruit gaan we dan handelen (of juist niet). Als je een beetje los komt van die overtuiging levert dat licht, lucht en vrijheid op. 

 

ACT: de methodiek

De ACT methodiek stelt dat pijnlijke ervaringen, ingewikkelde gedachten en minder aangename gevoelens bij het leven horen. Het is daarom een beetje nutteloos te proberen om elke dag weer super gelukkig te zijn. Pijnlijke ervaringen hoeven niet weg. Je mag jouw pijn én jouw geluk allebei ervaren omdat ze nou eenmaal alle twee bestaan. Binnen een ACT coaching leer je hoe je ook je eigen pijn en belemmerende gedachten actief kunt toelaten en accepteren. Immers, als je alles mag voelen en denken, ook je pijn, hoe kan het je dan nog in de weg staan?

ACT: Taal

Daarnaast zorgt taal voor onnodig veel gedoe. Als je last hebt van negatieve gedachten, dan weten

de meeste mensen inmiddels wel dat het trucje "Dan moet je gewoon effe een beetje positief denken" vaak niet, of zelfs averechts werkt. In plaats daarvan geven we gedachten binnen ACT een minder prominente rol door de taal uit zijn verband te trekken. Met behulp van zogenoemde 'defusie' zullen

de gedachten als het ware een andere kleur krijgen, waardoor ze steeds minder prominent aanwezig zullen zijn en waardoor het makkelijker wordt om je te focussen op jezelf en op dat wat jij wil in het hier en nu.

ACT: Waarden

Tenslotte spelen 'waarden' een heel belangrijke rol binnen de ACT methodiek. Wat beweegt jou echt? Wat zijn jouw dromen en verlangens? Die hebben we allemaal! 

Binnen ACT coaching spreken we eigenlijk nooit van een ‘stoornis’ of van 'problematiek". We gaan dan ook niets of niemand "genezen". We willen vooral samen onderzoeken hoe jij jouw leven vorm zou willen geven. Jouw waarden zijn de motor van jouw gedrag. Zodra je die ‘aan’ kunt zetten zal je merken dat je als vanzelf in beweging komt. Een beweging in de richting die jij wilt. 

​Ik heb mijn ACT opleiding gedaan in Utrecht bij ACT-Guide. 

Bron informatie  ACT Guide. 

https://act-guide.com/overzicht-opleidingen/act-methodiek/

Druk hoofd.webp
Afbeelding hieronder:
De zes gereedschappen van ACT waarmee we elk vraagstuk  te lijf gaan. 
act-psychologische-flexibiliteit-t-2048x2048.png

In contact met jezelf

Acceptatie van alle gedachten

Eigen waarden als kompas 

Toewijdt handelen naar je eigen waarden

Mindfulness al check

bottom of page