top of page

Wat is ACT?

ACT is de afkorting van Acceptance and Commitment Therapy.  De basis van ACT is geworteld in een eenvoudige heldere theorie: Relational Frame Theory (RFT). Deze theorie gaat er van uit dat we onze gedachten en overtuigingen vaak als de enige waarheid beschouwen. Van daaruit gaan we dan handelen (of juist niet handelen). Als je een beetje los komt van die gecreëerde waarheid levert dat licht, lucht en vrijheid op. 

 

ACT: de methodiek

De ACT methodiek stelt als eerste dat pijnlijke ervaringen, ingewikkelde gedachten en minder aangename gevoelens bij het leven horen. Het is daarom een beetje nutteloos te proberen om elke dag weer super gelukkig te zijn. Pijnlijke ervaringen hoeven niet weg. Je mag jouw pijn én jouw geluk allebei ervaren omdat ze nou eenmaal alle twee bestaan. Binnen een ACT coaching leer je hoe je jouw eigen pijn en jouw eigen belemmerende gedachten actief kunt toelaten en accepteren. Immers, als je alles mag voelen en denken, ook je ongemak en pijn, hoe kan het je dan nog in de weg staan?

ACT: Taal

Daarnaast zorgt taal voor onnodig veel gedoe. Als je last hebt van negatieve gedachten, dan weten

we inmiddels wel dat het trucje "Dan moet je gewoon effe een beetje positief denken" vaak niet, of zelfs averechts werkt. In plaats daarvan geven we jouw oude gedachten en overtuigingen binnen ACT een minder prominente rol door de taal uit zijn verband te trekken. Met behulp van zogenoemde 'defusie' krijgen die gedachten als het ware een andere kleur, waardoor ze steeds minder prominent aanwezig zijn en waardoor het makkelijker wordt om je te focussen op jezelf en op dát wat jij echt wil in het hier en nu.

ACT: Waarden

Tenslotte spelen 'waarden' een heel belangrijke rol binnen de ACT methodiek. Wat beweegt jou echt? Wat zijn jouw dromen en verlangens? Die hebben we allemaal! Jouw waarden zijn jouw kompas. 

Binnen ACT coaching spreken we eigenlijk nooit van een ‘stoornis’ of van 'problematiek". We gaan dan ook niets of niemand "genezen". We willen vooral samen onderzoeken hoe jij jouw leven vorm zou willen geven. Jouw (nieuwe) waarden zijn de motor van jouw (nieuwe) gedrag. Zodra je die waarden ‘aan’ kunt zetten zal je merken dat je als vanzelf in beweging komt. Een beweging in de richting die jij werkelijk wilt. 

​Ik heb mijn ACT opleiding gedaan in Utrecht bij ACT-Guide. 

Bron informatie  ACT Guide. 

https://act-guide.com/overzicht-opleidingen/act-methodiek/

Druk hoofd.webp
Afbeelding hieronder:
De zes gereedschappen van ACT waarmee we elk vraagstuk  te lijf gaan. 
act-psychologische-flexibiliteit-t-2048x2048.png

In contact met jezelf

Acceptatie van alle gedachten

Eigen waarden als kompas 

Toewijdt handelen naar je eigen waarden

Mindfulness al check

bottom of page